Overlay für SM PL

Niniejsze zgłoszenie szkody należy wypełnić w języku niemieckim lub
angielskim.

Tłumaczenia służą jedynie w celach pomocniczych.

Zgłoszenia szkody wypełnione w języku polskim nie są niestety
akceptowane przez 
ubezpieczyciela.